Har lånemarkedet på nett endret seg?

01 april 2022
Johanne Larsen

editorial

Når man tenker på lån på nettet, er det kanskje noen som assosierer det med useriøse aktører og urimelige lånevilkår. Her skal vi se litt på hvordan dette markedet har endret seg – og hvordan det fungerer i dag. 

Et marked i vekst – og endring

Det er ingen tvi om at lånemarkedet er i stor vekst – og endring. Det er et marked som nærmest har eksplodert de siste årene, og det har ført med seg en rekke endringer. Det er nemlig ikke lenger sånn at man kan omtale lån på nettet akkurat som man vil og komme med helt urealistiske påstander. Det er heller ikke sånn at man kan markedføre lån til unge mennesker, og risikere at de setter seg i en ugunstig økonomisk situasjon. Nei, mye har skjedd, og mye har også skjedd for låneaktørene. Det er et marked som i stor grad er blitt regulert når man sammenligner med hvordan det fungerte for noen år siden.

lån

Det er mer informasjon tilgjengelig om lån på nettet, og det er også mulig å tydelig kunne se eksempler på lån, så man vet hva det vil koste. I tillegg er det kanskje noen som opplever at det er strengere krav og vilkår for å låne penger, og det er også en del av et tryggere lånemarked. i tillegg skal alle som vil låne penger på nettet gjennomgå en kredittsjekk. Så man kan godt si at svært mye er skjedd de siste årene. 

Tjenester som gjør at man kan undersøke

Det finnes også en rekke tjenester på markedet, som Swiftbanker.no, som gjør at man kan undersøke lån på nettet og få oversikt over hvilke muligheter og tilbud som finnes. Da kan man sammenligne lån, og se på hvor forskjellige de kan være i samme kategori for lån og prisklasse – det vil kanskje overraske noen. 

Flere nyheter